VALLABH KUL / GLOBAL BHATIA FAMILY

Welcome to Our Community Blog to enjoy old memories including beautiful scenes, some spiritual articles and some highlights of our mother land India.

Sunday, February 6, 2011

द्वादशाक्षर विष्णु मन्त्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।


द्वादशाक्षर विष्णु मन्त्र
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
****

24 Naam Mantra of Shri Krishna
श्रीकेशवाय नमः । नारायणाय नमः । माधवाय नमः ।
गोविंदाय नमः । विष्णवे नमः । मधुसूदनाय नमः ।
त्रिविक्रमाय नमः । वामनाय नमः । श्रीधराय नमः ।
हृषीकेशाय नमः । पद्मनाभाय नमः । दामोदराय नमः ।
संकर्षणाय नमः । वासुदेवाय नमः । प्रद्युम्नाय नमः ।
अनिरुद्धाय नमः । पुरुषोत्तमाय नमः । अधोक्षजाय नमः ।
नारसिंहाय नमः । अच्युताय नमः । जनार्दनाय नमः ।
उपेन्द्राय नमः । हरये नमः । श्रीकृष्णाय नमः ।
***

No comments:

Post a Comment